Lämna sidan

Illustration: Vera Panichewskaja

Behöver du stöd, hjälp eller rådgivning?

Är du rädd i ditt hem?

Blir du trakasserad eller hotad? 

Är du begränsad och kontrollerad av din partner eller någon nära anhörig i din omgivning?

Fempowerment erbjuder dig, som har utsatts för våld, gratis stöd och juridisk rådgivning på ditt modersmål.

Vi stöttar dig i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen.

Ditt samtal och telefonnummer registreras inte och syns inte på din telefonräkning.

Hos oss får du hjälp oavsett din medborgarstatus.

Du kan vara anonym om du vill. Vi har tystnadslöfte.

Vi stödjer dig när du behöver. Ring till vår jour på telefonnummer 020-33 99 00.

 

▪️▪️◾ Fempowerment är en ideell organisation som stödjer och hjälper våldsutsatta kvinnor och ickebinära med utomnordiskt ursprung. Vi strävar efter att skapa ett jämställt samhälle fritt från mäns våld, hot om våld och kontroll genom att bilda opinion samt utveckla och bedriva förebyggande arbete med kvinnor, män, ickebinära och unga. ◾▪️▪️

 

Jourtelefon

Behöver du stöd och hjälp?

Vi erbjuder gratis stöd och juridisk rådgivning på ditt modersmål.

Vi stöttar dig i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen. Hos oss får du hjälp oavsett din medborgarstatus.

Vi stödjer dig när du behöver.

 

Juristjour

Behöver du juridiska råd?

Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning. Till exempel vid skilsmässa, medborgarskapsfrågor, anknytningsärenden, asyl- och migrationsfrågor, vårdnad av och umgänge med barn etc.

Vi hjälper och stödjer dig i kontakt med myndigheter. Till exempel i kontakt med Socialtjänsten, Migrationsverket, Polisen, Kronofogden och domstolen etc.

Översätt