Lämna sidan

Extra årsmöte onsdag 30 januari kl. 17.30

Fempowerment vill hälsa alla medlemmar varmt välkomna till ett extra årsmöte onsdag den 30 januari kl. 17.30 på Fempowerments kansli i Stadshagen. Årsmötet kommer att behandla fyllnadsval av kassör och övriga ledamöter samt val av auktoriserad revisor för föreningen. Om du är intresserad av att lära dig mer om styrelsearbete och ledarskap är detta ett optimalt tillfälle att ansöka om att vara en del av vår kära styrelse!

Det extra årsmötet är ett mycket bra tillfälle att påverka vilka som väljs in till styrelsen. Att träffa andra medlemmar. Att finna gemenskap och engagera sig i Fempowerments framtid. Tillsammans fortsätter vi kampen för kvinnors och ickebinäras rätt att leva ett liv fritt från våld.

Skicka förslag på styrelseledamöter till valberedningen på valberedning@fempowerment.se. Fempowerment valberedning består av Rosita Mario, Aisha Nalusiba och Philis Njeri.

Är du själv intresserad av att sitta i styrelsen? Toppen!

Hur nominerar du?
Skriv vilken post nomineringen avser dvs. kassör eller ledamot. Du kan nominera dig själv eller någon annan (personen ska då vara informerad att den är nominerad). Glöm inte ange kontaktuppgifter till den du nominerar (namn och telefonnummer eller e-postadress). Skicka nomineringen till valberedning@fempowerment.se

Som styrelseledamot i Fempowerment förväntas att en:
– delar Fempowerments värdegrund, är engagerad och har tid
– deltar aktivt i styrelsens arbete, med möten och andra eventuella uppdrag från styrelsen
– deltar i styrelsens möten/skypemöten cirka 1 gång per månad
– styrelseledamöter ska vara rasifierade kvinnor/ickebinära

Vänligen meddela oss om du kommer att delta den 30 januari genom att mejla till info@fempowerment.se. Anmäl dig senast den 28 januari.

 

Dagordning vid Fempowerments extra årsmöte

11§    Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.    Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.    Fastställande av dagordning.
6.    Val av
a. Föreningens kassör.
b. Förenings övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c. En suppleant i styrelsen för en tid av ett år.
7. Övriga frågor
a. Val av auktoriserad revisor för föreningen.

 

Varmt välkomna hälsar Fempowerments styrelse!

Översätt