Få stöd

Få stöd

Vi erbjuder hjälp, stöd och juridisk rådgivning till kvinnor, tjejer och ickebinära som är utsatta för våld av någon närstående. Vi lyssnar och tror på dig. Ring vår jour telefon på 020-33 99 00, måndag-fredag kl. 09.00.17.00.

Stödsamtal

Vi stöttar dig i kontakt med myndigheter, såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen.

Stödsamtalen kan ske över telefon, men också personligen på vårt kontor eller ute i vardagen.

Juridisk rådgivning

Du kan få snabb kostnadsfri juridisk telefonrådgivning eller vid inbokade besök på vårt kontor i frågor relaterade till våld i nära relation, vårdnadstvister, migrationsfrågor, skilsmässa, asylfrågor, familjerätt och kvarboende bland annat.

Stödchatt

Vi kommer inom kort att lansera en stödchatt. Mer information kommer snart. 

Scroll to top