Lämna sidan

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. GDPR är en EU-förordning som stärker dina rättigheter vid behandling av dina personliga uppgifter. Några exempel på personuppgifter är bl.a. ditt namn, ditt mobilnummer och din e-postadress.

Den nya lagen ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL) och medför en rad positiva förändringar för enskilda individer. GDPR stärker dina rättigheter eftersom det innebär ett ännu starkare skydd för enskilda individer eftersom den ställer högre krav på hur organisationer och företag får hantera och använda personuppgifter. Denna förändring ser vi på Fempowerment som väldigt positivt då vi alltid värnar om medlemmar och anställdas personliga integritet.

Frågor som rör behandling av dina personuppgifter hänvisas till Fempowerments personuppgiftsansvariga på personuppgiftsombud@fempowerment.se och/eller styrelse på styrelsen@fempowerment.se.

I vår Integritetspolicy och Åtgärdsplan vid personuppgiftsincidenter kan ni läsa mer om hur vi på Fempowerment anpassar vårt sätt att hantera personuppgifter fr.o.m. 25 maj 2018.

Fempowerments Integritetspolicy 2018-05-17

Fempowerments åtgärdsplan för personuppgiftsincidenter 2018-05-17

Översätt