Lämna sidan

Om våld i nära relationer på olika språk

Fempowerment har tagit fram en ny informationsfolder på olika språk om hur våld i nära relationer kan ta sig uttryck, hur individen kan påverkas och information om var en kan vända sig för stöd och rådgivning lokalt i Stockholm samt nationellt. Informationsfolder finns i dagsläget i digitalt och tryckt format på arabiska, franska, turkiska, spanska, somaliska, ryska, engelska och svenska. Nedan hittar du foldern på arabiska, franska, turkiska och engelska.

Vill du att vi ska skicka informationsfoldrar till din arbetsplats? Kontakta oss på info@fempowerment.se.

Arabiska-Våld i nära relationer

Franska-Våld i nära relationer

Turkiska-Våld i nära relationer

Engelska-Våld i nära relationer

Översätt