Lämna sidan

Vid åtta träffar i oktober och november kan du som identifierar dig som tjej eller ickebinär komma och träna kampsport och hänga i ett tryggt sammanhang med oss!

Varje träff har ett tema som vi diskuterar och samtalar kring innan/efter vi tränar.
Exempel på teman kan vara jämställdhet, föreställningar kring kön och sexualitet, normer och intersektionalitet, mäns våld mot kvinnor, våldets olika uttryck, hedersrelaterat våld och förtyck osv. Det kan även dyka upp en och annan gästföreläsare!

Var: Husby/Kista
Ålder: 12 – 25 år
Tid: 40 min träning och 40 min samtalsgrupp
Kostnad: Gratis!

Närmare information om datum och tid kommer när det börjar närma sig.
OBS! begränsat antal platser så anmäl dig snabbt anmälan öppnar!

Välkommen!

Översätt