Lämna sidan

Om oss

Fempowerment är en ideell organisation som arbetar med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och ickebinära med utomnordisk härkomst. Vi strävar efter att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från mäns våld, hot om våld och dominans.

I vår rikstäckande jourtelefon kan alla som utsatts för våld kan få hjälp och stöd på sitt egna modersmål. Vi erbjuder stödsamtal, juridisk rådgivning och stöttar i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen etc.

I vår strävan för ett jämställt samhälle fritt från mäns våld arbetar vi med påverkansarbete samt med att utveckla och bedriva förbyggande arbete med kvinnor, män, ickebinära samt unga. Vi utbildar om våld i nära relationer och hur våldet drabbar kvinnor och ickebinära med utomnordisk härkomst hos myndigheter, på gymnasie- och SFI-skolor och andra organisationer.

För förfrågningar om föreläsningar och samarbete går det bra att mejla till oss på info@fempowerment.se.

Styrelsen

Ordförande
Valentina Martinez Serna

Vice ordförande
Sogend Barzani

Kassör
Orysia Sich

Ledamöter
Ayan Abdullahi

Anna Berglund

Sara Tesfamichael

Sonia Hammi

 

Kontakta styrelsen: styrelsen@fempowerment.se

 

 

Översätt