Lämna sidan

Vill du bidra till vår verksamhet? Så här gör du det!

Swisha eller betala in ditt bidrag via PG 1650490–4 eller swish 1233311107!

Skriv ditt namn och e-postadress i meddelandefältet och gärna en rad om varför du vill stötta oss!

Kom ihåg att som medlem hos oss kan du påverka Fempowerments arbete, engagera dig i Fempowerments verksamhet och framtid, sätta nya mål, sitta i styrelsen och inte minst finna gemenskap. Ditt medlemskap är oerhört viktigt för att vi ska kunna fortsätta vara en stark röst för ett jämställt samhälle fritt från våld!

Gemenskap. Syskonskap. Stöd och pepp.

Tack för ditt bidrag!

 

Översätt