Lämna sidan

Har någon misshandlat dig? Har du blivit våldtagen, trakasserad, hotad? Är du begränsad, kontrollerad? Riskeras du att giftas bort mot din vilja? 

Fempowerment erbjuder dig, som har utsatts för våld, stöd och juridisk rådgivning på ditt modersmål. Vi stöttar dig i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen. Hos oss får du hjälp oavsett din medborgarstatus. Vi stödjer dig när du behöver. Våld är ett brott. Våld är aldrig okej.

Ditt samtal och telefonnummer registreras inte och syns inte heller på din telefonräkning. Det är gratis att ringa. Du kan vara anonym om du vill och vi har tystnadsplikt.

Ring till vår jour på telefonnummer: 020-33 99 00.

 

Översätt