Lämna sidan

Vill du stödja och hjälpa kvinnor och ickebinära till ett liv fritt från våld? Nu söker vi efter fler engagerade volontärer med olika språkliga kompetenser till vår jourverksamhet för ​våldsutsatta kvinnor och ickebinära med utomnordiskt ursprung. Engagera dig för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från mäns våld tillsammans med oss!

I vår jourverksamhet erbjuder vi stödsamtal, juridisk rådgivning och stöttar i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen. Vi bistår även med juridisk rådgivning gällande våldsutsattas lagstadgade rättigheter. Vi stöttar och hjälper vid bland annat äktenskapsskillnad, vårdnadsfrågor, anknytningsärenden, asyl- och migrationsfrågor. Vi hjälper och stödjer våldsutsatta på deras modersmål. Därför söker vi efter volontärer med olika språkliga kompetenser, som talar ett till språk utöver svenska, norska, danska och engelska

Som volontär kan du engagera dig i Fempowerment på många olika sätt. Bland annat i vår jourverksamhet, som informatör med uppdrag att representera Fempowerment i olika externa sammanhang tillexempel mässor och föreläsningssammanhang, och/eller i Fempowerments volontärgrupp med fokus på kommunikation och sociala medier.

Vi erbjuder våra blivande volontärer utbildning om våld i nära relationer, våldets olika uttryck, normer, intersektionalitet, grundläggande lagstadgade rättigheter, familjerätt, asyl- och migrationsrätt, hedersrelaterat våld och förtryck mm. Samt gemenskap, syskonskap, stöd och pepp!

Volontärutbildningen startar 12 okt och omfattar sammanlagt 3 lördagar i okt.

Utbildningsprogram hösten 2019

  • Våld i nära relationer, 12 okt. Kl. 09.00-16.00
  • Straffrätt ur målsägandes perspektiv, 19 okt. Kl. 09.00-16.00
  • Asyl- och Migrationsrätt, 26 okt. Kl. 09.00-16.00

Vi söker dig som

  • Vill engagera dig ideellt i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från mäns våld.
  • Talar ett till språk utöver svenska, norska, danska och engelska.
  • Har möjlighet att medverka i vår volontärutbildning under 3 lördagar i okt med start 12 okt.

Vi erbjuder dig

  • Utbildning i genus, makt och normer.
  • Handledning och stöd.
  • Gemenskap, syskonskap, stöd och pepp!

Är du intresserad? Sök uppdraget nu genom att fylla i din intresseanmälan här!

Höstens utbildningsprogram hittar du här->Volontärutbildning ht 2019

Översätt