Fempowerment.se

Är du anhörig?

Till dig som är anhörig

Du som anhörig har ofta en stor roll i den våldsutsattas liv och din hjälp kan vara avgörande. Det kan kännas överväldigande att veta men viktigt att tänka att du faktiskt kan göra skillnad. 

Att se en vän, ett syskon, barn eller förälder bli utsatt för våld av sin partner eller nära anhörig kan vara otroligt svårt. Du kanske har rädslor för hur personen ska reagera om du tar upp det med hen eller känner osäkerhet om det faktiskt är våld. Det är också vanligt att ha funderingar kring vad du ska säga, hur du ska formulera dina frågor och verbalisera din oro. 

Nedan är ett par exempel på vad du kan göra:

  • Prata med personen. Visa att du finns där och våga uttrycka oro för vad du ser som utomstående. Ställ gärna raka frågor om vad hen blir utsatt för.
  • Synliggör våldet. Har personen vågat berätta vad hen utsatts för så har hen tagit ett stort steg. Lyssna utan att ifrågasätta och hjälp personen att se allvaret i våldet. 
  • Visa att du är kvar. Försök ha förståelse för att personen kan dra sig undan och att vägen till uppbrott kan vara lång. Visa att du finns oavsett vad hen beslutar att göra.
  • Samla bevis. Dokumentera skadorna med datum, anteckna vad du själv ser och vad personen berättar för dig. Erbjud att förvara bilder, dokument eller samtalsinspelningar hos dig. 
  • Hitta professionellt stöd. Leta upp numret till den lokala kvinnojouren och till kommunens socialtjänst. Förmedla att det finns personer hen kan prata med helt anonymt om det känns jobbigt att prata med dig eller någon hen känner. 
  • Se till att du också avlastas. Som anhörig är det lätt att känna ett stort ansvar och hopplöshet i situationen. Prata med fler i den sociala kretsen, stötta och ta hjälp av varandra.