Fempowerment.se

Våld i HBTQ-relationer

Våld i hbtqi-relationer

Hbtqi är ett samlingsbegrepp för homo- och bisexuella, transpersoner, personer som identifierar sig som queer samt intersexpersoner.

Våld i nära hbtqi-relationer är minst lika utbrett som våld i heterosexuella relationer, kunskapen är dock fortfarande bristfällig. Alla typer av våld är förekommande i hbtq-relationer, och våldet tar sig uttryck på samma sätt med kontroll och maktutövning. Våldsutövaren använder ofta den utsattas minoritetsstatus för att utöva makt och kontroll, exempelvis genom att hota att “outa” den utsatta och på så sätt isolera personen ytterligare. Även försummelse är förekommande vilket i en hbtqi-relation kan betyda att ens partner förbjuder en från att få könsbekräftande vård, ta hormoner och/eller klä sig/se ut som en vill.

Det finns många föreställningar om hur en samkönad relation är och ofta målas relationen upp som en jämlik utopi utan våld. Detta kan leda till att den utsatta själv har svårt att prata om och identifiera våldet, vilket i förlängningen förhindrar en från att söka hjälp. Våldsutsatta hbtqi-personer bemöts ofta med okunskap och fördomar som styrs av bland annat heterosexuella normer och i många fall tvingas hbtqi-personer “komma ut” gång på gång i kontakt med hjälpande instanser. Ett utforskande och normkritiskt bemötande utan antaganden är oerhört viktigt i möte med alla våldsutsatta.

Fempowerment erbjuder stöd både individuellt och genom samtalsgrupper för dig som identifierar dig som hbtqi och har erfarenhet av våld i nära relation. Vi finns här för dig om du behöver någon som lyssnar. Läs mer…

Vill du veta mer eller boka en tid? Hör av dig till oss så återkommer vi så snart vi kan för ett inledande samtal där vi kan bestämma hur vi går vidare.

  • Mejl: jour@fempowerment.se
  • Telefon: 020-33 99 00 (mån-fre kl. 10-16)
  • Intresseformulär samtalsgrupper (länk)