Fempowerment.se

O NASILJU

Šta je nasilje?

Nasilje u bliskim vezama može se manifestirati na različite načine. Nasilje se, na primjer, može sastojati od fizičkog, mentalnog, finansijskog, materijalnog i / ili seksualnog nasilja.

Izlaganje osobe nasilju nikada nije u redu i postoji više zakona koji zabranjuju različite vrste nasilja. Mada nisu svi, ali mnogi od ovih uvredljivih djela su krivični i kažnjivi po švedskom zakonu. Prema krivičnom zakoniku, na primjer, dijelovi fizičkog, mentalnog i seksualnog nasilja mogu biti krivična djela. Na primjer je/su zlostavljanje, seksualna krivična djela, nezakonite prijetnje, uznemiravanje, nezakoniti progon, uvredljive fotografije, kršenje ženskih prava, i t d. krivična djela prema zakoniku.

Važno je zapamtiti da se nasilje u bliskim odnosima događa bez obzira na klasu, etničku pripadnost, kulturnu ili vjersku pozadinu, funkcionalne varijacije, dob ili seksualnu orijentaciju.

6

Fizičko nasilje

Primjeri fizičkog nasilja mogu biti udarci, šutiranja, guranja i davljenje. Da vas neko trese, štipa, vuče ili drži. Ili da baca predmete na vas, udara dijelove tijela o nešto, napada tijelo raznim predmetima itd.

Ekonomsko nasilje

Financijsko nasilje može dovesti nekoga u poziciju financijske ovisnosti, na primjer kontroliranjem načina na koji se novac koristi, da ne smijete imati svoj novac. Može biti da vaš partner skriva vaš zajednički novac ili daje hipoteku i zadužuje vas.

Kada ste prisiljeni učestvovati u finansijskim krivičnim djelima ili vaš partner zahtijeva nešto u zamjenu za novac itd.

Psihološko nasilje

Mentalno nasilje može biti podsmejavanje, pogrdni i uvredljivi komentari, prijetnje, prijetnje nasiljem, izolacija, ljubomora, vrebanje, ili dominiranjem. To može biti i kada vas partner kontrolira i njuška, zanemaruje, plaši i / ili prisiljava da radite stvari koje ne želite, itd.

Primjeri prijetnji: “Ako me ostaviš, oduzet ću sebi život”, “Preuzeću skrbništvo nad djecom ako nešto nekom odaš”, “Znam gdje živiš”, “Ubit ću mačku ako kažeš još jednu riječ “,” Vidio sam kako flertuješ “,” Gdje ideš? Koga srećeš?”.

Seksualno nasilje

Seksualno nasilje može biti pipkanje, zlostavljanje, seks bez pristanka, seks s nekim ko spava ili je drogiran, pogledi, riječi, milovanje bez pristanka, ljubljenje, ljubljenje ili grljenje bez pristanka, fotografiranje ili snimanje u seksualne svrhe, prisiljavanje seksa da bi se izbjegle posledice (tzv. “seks za pomirenje”), svjedočenje različitih oblika seksualnih djela protiv nečije volje, itd.

Materijalno nasilje

Materijalno nasilje može biti razbijanje/oštećenje namještaja i drugih stvari u kući,  lupanje vrata, razbijanje prozora, izbacivanje stvari na ulicu  uništiti ili prisiliti druge da samounište imovinu koja im puno znači, kontroliranje finansija i materijalne imovine kao što su imovina ili nekretnine  itd

To može biti i kada vaš partner koristi nasilje nad vašim kućnim ljubimcem.

Latentno nasilje

Latentno nasilje može biti snažna unutrašnja ljutnja/agresija koja se manifestuje u govoru tijela/izrazu i koja stvara strah. Ono se može doživjeti kao prijetnju nasiljem i/ili podsjećati na prethodna iskustva fizičkog nasilja. Latentno nasilje je takođe zastrašivanje pogledima ili pokretima, u svrhu pokoravanja.

Pomoć i podrška su dostupne

Ako vam je potrebna zaštita od nasilja u porodici i morate da napustite svoj dom, možete uz pomoć socijalne službe biti smješteni u zaštićeni dom. Kontaktirajte nas na 020-33 99 00 i mi ćemo vas podržati u ovome.

Ako postoji akutna opasnost za vaš život, nazovite 112.

Treba li vam podrška?

Nudimo pravne savjete, podršku razgovorom i chatom.