Fempowerment.se

ANGAŽUJTE NAS

ANGAŽUJTE NAS

Mi imamo dugogodišnje iskustvo predavanja i obrazovanja o, između ostalog, nasilju u bliskim odnosima. Tokom godinama smo držali predavanja, na primjer, u narodnim univerzitetima, omladinskim centrima, za profesionalce na terenu i međunarodnim ambasadama. Sva predavanja su prilagođena ciljanoj grupi i posebnim potrebama koje mogu postojati. Razne teme povezane sa našim aktivnostima su nasilje muškaraca nad ženama, feminizam i rodna ravnopravnost. Uvjereni smo da je znanje potrebno za promjenu društva.

Obrazovanje o nasilju u bliskim vezama

Pošto je ovo temelj naše organizacije, dobro smo upućeni u tu temu. Obrazovanje se bavi različitim aspektima nasilja i vrlo je sveobuhvatno po tome što razmatramo sve od normi pa do zakona. Pošto imamo dosta materijala za obuku, nudimo dvije varijante obrazovanja, različitih trajanja. Jedan je cjelodnevni, a drugi oko 75 minuta. Potonji sadrži najvažnije, ali preporučujemo vam cjelodnevni kurs.