Fempowerment.se

Vi behöver ytterligare förstärkning i vår styrelse och rekryterar nu fler styrelseledamöter för verksamhetsåret 2023/2024. I november kommer vi att genomföra ett extra årsmöte för att välja in fler ledamöter till Fempowerments styrelse, så passa på att skicka in din intresseanmälan redan nu! Vi söker efter personer som vill bidra med tid, kompetens och erfarenhet i vårt arbete för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld. 

Vi söker ledamöter som vill vara med och utveckla Fempowerments verksamhet, arbeta strategiskt, engagera medlemmar samt vara med och driva påverkansarbete. Engagera dig i jourrörelsen tillsammans med oss!

Fempowerment är en feministisk och antirasistisk organisation som arbetar med att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår jourverksamhet erbjuder vi hjälp och stöd på olika språk. Vi erbjuder stödsamtal, juridisk rådgivning och stöttar i kontakt med olika myndigheter. Vi arbetar även våldsförebyggande med vuxna och unga genom att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Fempowerment har sitt kansli på Kungsholmen i Stockholm.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är intresserad av föreningsutveckling, tycker om strategiarbete, har erfarenhet av organisatoriska frågor, ekonomi, personalfrågor eller är en fena på kommunikation och sociala medier. Antal timmar per månad kan varierar under verksamhetsåret och beror på vad som är på gång i verksamheten. Du förväntas lägga ungefär 6-9 timmar i månad på detta ideella styrelsearbete

Tidigare erfarenhet av styrelsearbete och ideellt engagemang är meriterande men inget krav. Vi söker i första hand styrelsemedlemmar med intresse, tid och engagemang att leda och utveckla vår verksamhet!

Styrelseuppdraget uppskattas till ca. 6-9h/mån och innebär i korthet bland annat att:

  • Leda och utveckla Fempowerments verksamhet genom strategiarbete.

  • Delta i 2-timmars styrelsemöten en gång per månad samt ta del av underlag inför möten. 

  • Delta i Fempowerments volontärträffar 1,5h/varannan månad. 

  • Delta i styrelseutbildning och viss övrig kompetenshöjande utbildning.

  • Representera Fempowerment i både externa och interna sammanhang, både fysiskt och digitalt.

  • Vara med och driva påverkansarbete rörande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Är du intresserad av uppdraget?

Skicka in din  intresseanmälan till Fempowerments valberedning. Skriv lite kort om dig själv, tidigare erfarenheter du kan ha nytta av i styrelsearbete, samt en motivering till varför du vill engagera dig i Fempowerments styrelse. Du kan även nominera någon du tycker skulle passa bra för uppdraget! Mejla vår valberedning på valberedning@fempowerment.se.