Fempowerment.se

Stöd, hjälp & juridisk rådgivning

Stöd, hjälp & juridisk rådgivning

Är du rädd i ditt hem? Blir du trakasserad eller hotad av din partner?  Är du begränsad och kontrollerad av din partner eller någon anhörig i din omgivning?

Vi erbjuder hjälp, stöd och kostnadsfri juridisk rådgivning på olika språk till kvinnor, tjejer, transpersoner och ickebinära som är eller har varit utsatta för våld av någon närstående. Vi stöttar, tror och lyssnar på dig. 

Vi kan erbjuda hjälp och stöd på svenska, engelska, arabiska, spanska, ryska,  finska, mandarin, persiska, tigrinja, franska, polska, grekiska, tyska, urdu/hindi, somaliska, serbiska, kroatiska, bosniska, kurdiska, turkiska och bulgariska.

Ring vår stödtelefon: 020-33 99 00

Mån-fre kl. 10.00-16.00

Sms: 070-262 57 44

Mejla oss: jour@fempowerment.se

Chatta med oss på olika språk 
Mån, tis och tors, kl. 14.00-16.00
Måndag och onsdag 18.00-21.00

Stödsamtal

Behöver du någon att prata med? Vi lyssnar och tror på dig.

Vi erbjuder motiverande eller bearbetande stödsamtal. Vi stöttar och hjälper dig var du än befinner dig i just din process. Vi kan även stöttar dig i kontakt med olika myndigheter bl. a. socialtjänsten, polisen, domstolen, migrationsverket och kronofogden.

Stödsamtalen kan ske över telefon eller videosamtal eller personligen på vårt kontor på Kungsholmen.

Juridisk rådgivning

Du kan få kostnadsfri juridisk rådgivning per mejl, telefon eller vid inbokade besök på vårt kontor i frågor relaterade till våld i nära relation bl. a. skilsmässa, separation, vårdnadstvist, bodelning, polisanmälan, migrationsfrågor och anknytningsärenden.

Vi kan även hjälpa dig med målsägandebiträde och offentligt biträde.

Vi erbjuder just nu juridisk rådgivning på svenska, engelska, arabiska,  franska, kurdiska, grekiska, bosniska och urdu/hindi. 

Mejla till oss på juristjour@fempowerment.se.

Created with PortraitCam

Chatta med oss på olika språk

Behöver du någon som lyssnar? Med oss kan du prata om hur du mår, din relation, om våld eller om du känner dig rädd eller otrygg hemma. Inget är för litet eller för stort, och du kan vara helt anonym.

Starta chatta genom att trycka på “Chatta med oss!” eller på pratbubblorna. Vår stödchatt har öppet: 

Måndagar, tisdagar & torsdagar kl. 14.00-16.00.  

Samt måndagar & onsdagar kl. 18.00-21.00 

Samtalsmottagning

Behöver du hjälp och stöd med att lämna en våldsam eller destruktiv relation? Vill du bearbeta det våld du har utsatts för? Eller vill du kanske bara förstå och lära dig om hur våldet kan ha påverkat dig?

På Fempowerment kan vi erbjuda dig regelbundna stödsamtal med kurator i vår samtalsmottagning, var du än befinner dig i just din process.  

Läs mer…