Fempowerment.se

Våld i unga relationer

Våld i ungas relationer

Våld i unga relationer är vanligare än vad en kan tro. Studier har visat att var femte person mellan 16-24 har utsatts för våld av en partner. Våldet kan ta sig uttryck som fysiskt, psykiskt, digitalt och/eller sexuellt och är precis lika allvarligt som våld i vuxna relationer. Det digitala våldet är mer utbrett i unga relationer. Det kan innebära att ens partner kräver att ha tillgång till ens telefon, kräver att en ska svara på sms hela tiden, svara på samtal med Facetime eller ha snapchat-kartan på för att veta var en befinner sig. 

De svårigheter som en ung våldsutsatt kan kämpa med är att en ofta delar arena med sin förövare, alltså att de går i samma skola eller har samma umgängeskrets. Även vuxnas syn på unga personer påverkar. Våld i ungas relationer kan ofta förbises eller förklaras med “gullig svartsjuka” eller inte tas på allvar på grund av parets unga ålder. Det kan även finnas en särskild sårbarhet i att utsättas för våld i sin första relation,  vilket betyder att en riskerar att vara i en mer utsatt situation eftersom hela situationen är ny för en. Det är vanligt förekommande att en kan ha många frågor om relationer och om det “ska” vara på det här sättet, vilket kan påverka hur en ser på våldet.  

Funderar du på om du lever i en bra och sund relation? Gör ett quiz här!

Våld H Unga