Fempowerment.se

Nu rekryterar vi fler engagerade chatt- och juristvolontärer med olika språkliga kompetenser till Fempowerments stödverksamhet! Vårt mål är att stötta och stärka våldsutsatta tjejer, kvinnor, icke-binära och transpersoner med utomnordiskt ursprung. I vår stödjour erbjuder vi därför stödsamtal via telefon och chatt men också juridisk rådgivning samt stöttar i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, polisen, migrationsverket och domstolen. 
 
Vad de olika uppdragen omfattar: 
 • Som chattvolontär bemannar du, tillsammans med andra volontärer, vår kvällschatt på måndagar och onsdagar regelbundet ungefär en gång i månaden. 
 • Som juristvolontär bemannar du och besvara juridiska frågor i vår juristjour främst via mejl, du kan även få möjlighet att ansvara för egna ärenden. Det innebär att du antigen studerar juridik eller är jurist. 
 • Samtliga volontärer har obligatorisk stödhandledning med extern handledare två gånger per termin. 
Vi söker dig som: 
 • Vill engagera dig ideellt i kampen för ett jämlikt och jämställt samhälle fritt från våld.
 • Är över 18 år och bor i Stockholms län.
 • Identifierar dig som kvinna, ickebinär eller transperson.
 • Kan engagera dig ungefär 7 timmar i månaden.
 • Talar ett till språk utöver svenska, norska, danska och engelska.
 • Kan närvara på hela vår volontärutbildning för nya volontärer som totalt omfattar 4 utbildningstillfällen.
 • Delar Fempowerments demokratiska värdegrund.

För att bli volontär behöver du gå vår grundutbildning som omfattar bland annat mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, normer, intersektionalitet, bemötande, hedersrelaterat våld samt aktuell lagstiftning såsom familjerätt och migrationsrätt.

Grundutbildningen innehåller sammanlagt 4 obligatoriska utbildningstillfällen: 

 • Våld i nära relation: lördag 14 oktober kl. 09.00-16.00 
 • Juridik: söndag 15 oktober kl. 9.00-16.00
 • Normer, intersektionalitet och hbtq: lördag 21 oktober, kl. 09.00-16.00
 • Bemötande och samtalsmetodik: torsdag 26 oktober, kl. 18.00-21.00

När och var sker uppdraget:

Volontärutbildningen genomförs fysiskt i våra lokaler på Kungsholmen. Juristvolontärer kan utföra sitt uppdrag på distans hemifrån. Chattvolontärerna bemannar vår chatt som har öppet kvällstid måndagar och onsdagar kl. 18.00-21.00 vilket kan utföras hemifrån i dagsläget.

Du kan även vara både jurist- och chattvolontär om du vill. Det finns dessutom möjlighet att engagera dig på andra sätt inom jouren bland annat inom kommunikationsgruppen, informatörsgruppen eller i styrelsen. 

Samtliga volontärer förväntas delta i den obligatoriska handledningen två gånger per termin samt volontärträffar som sker varannan månad på kvällstid i Fempowerments lokaler i Stockholm. 

Som volontär hos Fempowerment får du ta del av gemenskap med likasinnade, lärorika utbildningar, stödhandledning, erfarenhet av praktiskt socialt arbete och bli en del i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld! Är du intresserad? 

Fyll i din intresseanmälan senast den 5 oktober. 
INTRESSEANMÄLAN!