Fempowerment.se

Samtalsgrupper HBTQI+

Samtalsgrupper hbtqi+

Har du erfarenhet av våld i nära relation? Identifierar du dig som hbtqi? Önskar du att få berätta för andra och höra om andras liknande erfarenheter? Fempowerment erbjuder samtalsgrupper för kvinnor, transpersoner och icke-binära som känner igen sig i beskrivningen ovan. 

Våldet inom hbtqi-relationer kan yttra sig på liknande sätt som i heterosexuella cis-relationer, det som dock kan skilja sig är bland annat hur ens sexualitet och/eller könsidentitet kan användas emot en, exempelvis genom hot om “outing” eller att den våldsutsatta personen upplever dubbel isolering på grund av sin identitet. Bemötandet från omgivningen av en våldsutsatt hbtqi-person kan även se annorlunda ut vilket påverkar ens möjligheter till att söka hjälp.

Läs mer om våld i hbtqi-relationer här.

I våra samtalsgrupper skapar vi ett tryggt rum för deltagarna att kunna lära sig om våldet som skett och berätta om det en upplevt. Vi lyssnar på dig och vi lyssnar på varandra utan att döma eller bemöta med misstro, där öppenhet, stöttning och gemenskap är i centrum. Du får även kunskap kring våld i nära relation och dess mekanismer, vilket skapar en större förståelse av konsekvenserna våldet fört med sig.

Samtalsgrupperna består av totalt sju tillfällen. Vi träffas en gång per vecka i 2 timmar. Vid varje tillfälle samtalar vi utifrån från ett tema:

  1. Lära känna varandra
  2. Vad är våld?
  3. Normaliseringsprocessen & minoritetsstress
  4. Att lämna
  5. Sexualitet
  6. Självomsorg
  7. Avslutning och framtiden

Varje tillfälle har en fikapaus inkluderad och samtalen leds av en kurator med socionombakgrund, mycket god psykosocial kunskap och hbtqi-kompetens. Träffarna sker i våra lokaler i Stockholm eller annan angiven plats i Göteborg.

Vårens samtalsgrupp startar i april 2024!

Anmäl ditt intresse genom att fylla i detta formulär, så återkommer vi för ett inledande samtal där vi kan bestämma hur vi går vidare. Det går även bra att anmäla sitt intresse genom att ringa eller mejla oss. 

  • Mejl: info@fempowerment.se
  • Telefon: 020-33 99 00 (mån-fre kl. 10-16)