Fempowerment.se

Vi vill hälsa alla våra medlemmar varmt välkomna till Fempowerments digitala årsmöte 2021!  Lördagen den 24 april, kl. 14.00-16.00, samlas vi för att tillsammans gå igenom året som gått, bestämma inriktningen för Fempowerments verksamhet 2021 och väljer in nya ledamöter till styrelsen och valberedningen. Årsmötet genomförs på Zoom och för att delta på mötet behöver du anmäla dig till info@fempowerment.se, senast den 16 april.

Årsmötet är ett bra tillfälle att träffa och lära känna andra medlemmar i föreningen, att lära sig mer om organisationens arbete och vara med att påverka riktningen för verksamheten kommande verksamhetsår.  

Årsmötets handlingar (Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020,
samt Verksamhetsplan för 2021 etc.) publiceras här på hemsidan senast den 17 april:

 • Stadgar Fempowerment
 • Dagordning Fempowerments årsmöte 2021
 • Årsredovisning Fempowerment år 2020
 • Fempowerments Verksamhetsberättelse år 2020
 • Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020
 • Fempowerment Verksamhetsplan och Budget år 2021
 • Proposition om stadgerevision
 • Valberedningens förslag på kandidater till Fempowerments styrelse 2021
 • Nytt förslag_Valberedningens förslag till Fempowerments styrelse 2021-2022

Motioner skickas till styrelsen@fempowerment.se senast den 10 april.

Vill du nominera någon till Fempowerments styrelse? Är du själv intresserad av att sitta i styrelsen? Toppen!

Till styrelsen söker vi personer med intresse, tid och engagemang att leda och utveckla Fempowerments verksamhet! Du kommer att joina vår ordförande Hermela och övriga styrelseledamöter. Vi kommer att välja in 3-4 ledamöter, varav en ny kassör, på årsmötet. 

Vem söker vi?

Vi söker personer som är intresserad av föreningsutveckling, tycker om
strategiarbete, är duktig på organisatoriska frågor, ekonomi, personalfrågor
eller är en fena på kommunikation och sociala medier. Tidigare erfarenhet av
styrelsearbete är mediterande men inget krav. Vi söker i första hand
styrelsemedlemmar med intresse, tid och engagemang att leda och utveckla vår
verksamhet!

Styrelseuppdraget förväntas ta ca 5-8h/mån och innebär i korthet bland annat:

 • Leda och utveckla Fempowerments verksamhet genom strategiarbete 
 • Delta i styrelsemöten 2h/mån 
 • Representera Fempowerment i externa sammanhang.
 • Delta i styrelseutbildning och övrig relevant utbildning.
 • Vara med och driva påverkansarbete rörande mäns våld mot kvinnor och våld i nära
  relation.

Valberedningen har en viktig och central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag på nya ledamöter till styrelsen och revisorer.

Som ledamot i valberedningen förväntas att en:

 • Du behöver ingen tidigare erfarenhet men kanske tycker du att det
  är kul med rekrytering. Det är meriterande om du förstår vad arbetet i
  en styrelse innebär eller är/har varit aktiv i en styrelse.
 • Delar Fempowerments värdegrund, är engagerad och har tid.
 • Deltar aktivt i valberedningens arbete, med möten och eventuell
  utbildning i valberedningsarbete.

Hur nominerar du?
Du kan nominera dig själv eller någon annan! Skicka din intresseanmälan till valberedning@fempowerment.se med en motivering till varför du vill engagera dig i Fempowerments styrelse och eventuella erfarenheter du tror kan komma till nytta i styrelseuppdraget.

Nominering till valberedningen skickas till styrelsen@fempowerment.se.

Vänligen meddela oss om du vill delta på årsmötet senast den
16 april. Du anmäler dig genom att mejla till info@fempowerment.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *