Fempowerment.se

Vill du vara med och bidra till det strategiska och viktiga arbetet på en organisation där en gör skillnad på riktigt? Nu söker vi valberedare som vill vara med i det viktiga arbetet med att säkerställa att Fempowerment har en representativ och engagerad styrelse så att vi fortsatt kan driva det värdefulla arbetet framåt.   

Fempowerment är en kvinno- och tjejjour som stödjer och hjälper våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. Fempowerment arbetar med att stötta och hjälpa våldsutsatta kvinnor, tjejer på olika språk genom stödsamtal och juridisk rådgivning via vår stödtelefon, jourmejl och stödchatt, vi erbjuder även stöttning i kontakt med olika myndigheter och samtalsgrupper. Vi arbetar även våldsförebyggande med vuxna och unga genom att utbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Nu söker vi dig som vill vara med och skapa en styrelse som med ett starkt engagemang fortsatt för Fempowerment framåt. Är intresserad av och tycker det är kul med rekrytering och att nätverka. Delar Fempowerments antirasistiska och feministiska värdegrund, är engagerad och har tid.

Fempowerments årsmötet 2024 kommer att hållas i slutet av april i kansliets lokaler på Kungsholmen.

Rollen
Valberedningen har en viktig och central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag på nya ledamöter till styrelsen och revisorer. Valberedningen består av 2-3 ledamöter, varav en sammankallande valberedare. Uppdraget i valberedningen är varierande, lärorikt och innebär bland annat att: 

  • planera för och lägga upp en strategi för valberedningens arbete.
  • rekrytera lämpliga kandidater genom relevanta nätverk/forum och verksamhetens kommunikationskanaler såsom sociala medier 
  • intervjua lämpliga kandidater och förbereda ett förslag till Fempowerments årsmöte.
  • erbjuda sittande styrelse möjlighet till intern utvärdering genom digitala enkäter och/eller intervju. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet men förhoppningsvis tycker du att det är kul med rekrytering och att nätverka. Det är dock meriterande om du förstår vad arbetet i en styrelse innebär eller är/har varit engagerad i en styrelse och/eller valberedning innan. 

Hur nominerar du?
Du kan nominera dig själv eller någon annan! Skicka din intresseanmälan >>HÄR<< med en motivering till varför du vill engagera dig i Fempowerments valberedning, samt beskriv relevanta erfarenheter och kompetenser. 

Vid frågor eller funderingar kring uppdraget mejla info@fempowerment.se.

Vi ser framemot att ta del av din nominering!