Fempowerment.se

Den 25:e november

Idag, den 25 november, är det den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Redan i måndags inleddes en vecka fri från våld, som är ett nationellt initiativ. Från och med idag påbörjas även 16 dagar av aktivism. Dagen mot mäns våld mot kvinnor initierades år 2000 av FN, men grundades redan 1981 av Encuentros Feministas Latinoamericanas y del Caribe. Detta är ett sydamerikanskt och karibiskt feminist nätverk som bildades för att ta upp kvinnorättsfrågor i regionerna, med ett intersektionellt perspektiv.

FN tar nu varje år fram ett tema för den 25 november och de 16 dagar av aktivism som följer. I år är temat pandemin och den våldsspiral som den har utlöst. Länder världen över har rapporterat in en lavinartad ökning av mäns våld mot kvinnor.

När samhället stängs ned utelämnas de utsatta kvinnorna åt sina förövare, vilket kraftigt försvårar åtkomsten till hjälp. Globalt sett har under det senaste året 243 miljoner utsatts för våld av sin partner. Mörkertalet är förstås stort. Flera tiotusentals kvinnor mördas årligen av det våld, som kostar världen tusentals miljarder. För att sätta saker i perspektiv ansätts 0.02 promille av världens bistånd till att förebygga våld mot kvinnor. Många länder i världen är knappt intresserade av att ta tag i problemet alls.

I Sverige mördades under 2019 16 kvinnor och året dessförinnan låg siffran på 22. Under pandemin har anmälningarna från kvinnor som misshandlats av sin partner under september ökat med 57% jämfört med föregående år. Det är lätt att bli överväldigad av statistisk och det är viktigt att komma ihåg att det bakom varje siffra finns en kvinna som fortfarande kunde ha varit i livet ifall samhället tog detta på större allvar. Våld mot kvinnor kan inte vara annat än högsta prioritet!

Vi på Fempowerment, liksom många andra kvinno- och tjejjourer, arbetar outtröttligt året runt — pandemin till trots, med att stötta våldsutsatta, bekämpa våldet och skapa medvetenhet kring de samhällsmekanismer som skapar det. Men hela ansvaret kan inte ligga på oss: politiker och de styrande borde lyfta och försöka åtgärda det här samhällsproblemet på samma sätt som de gör med den rådande pandemin. Mäns våld mot kvinnor kan inte vara accepterat år 2020!

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.