Få stöd

Få stöd

        Vi erbjuder hjälp, stöd och juridisk rådgivning till kvinnor, tjejer och ickebinära som är/har varit utsatta för våld av någon närstående.              Vi stöttar, tror och  lyssnar på dig. 

Ring vår jourtelefon på 020-33 99 00, mån-fre kl. 09.00.17.00.

Chatta med oss på olika språk mån, tis och tors, kl. 13.00-16.00.

Hos oss kan du få hjälp på olika språk bland annat arabiska, spanska, engelska, tigrinja, franska, serbiska, persiska, turkiska, thai och ryska.

Stödsamtal

Behöver du någon att prata med? Vi lyssnar och tror på dig.

Vi stöttar dig även i kontakt med myndigheter, såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen.

Stödsamtalen kan ske över telefon, men också personligen på vårt kontor eller ute i vardagen.

Juridisk rådgivning

Du kan få snabb kostnadsfri juridisk telefonrådgivning eller vid inbokade besök på vårt kontor i frågor relaterade till våld i nära relation, vårdnadstvister, migrationsfrågor, skilsmässa, asylfrågor, familjerätt och kvarboende bland annat.

Chatta med oss på olika språk

Behöver du någon som lyssnar? Med oss kan du prata om vad du vill. Inget är för litet eller för stort. Du kan vara helt anonym. 🖤

Starta chatta genom att trycka på Chatta med Fempowerment.

Vår chatt har öppet: 

måndagar, tisdagar & torsdagar kl. 13.00-16.00.  

Samt måndagar & onsdagar kl. 18.00-21.00