Fempowerment.se

Få stöd

Få stöd

Är du rädd i ditt hem? Blir du trakasserad eller hotad?  Är du begränsad och kontrollerad av din partner eller någon nära anhörig i din omgivning?

Vi erbjuder hjälp, stöd och juridisk rådgivning till kvinnor, tjejer och ickebinära som är/har varit utsatta för våld av någon närstående. Vi stöttar, tror och  lyssnar på dig. 

Hos oss kan du få hjälp på olika språk bland annat arabiska, spanska, engelska, tigrinja, franska, serbiska, persiska, turkiska, thai och ryska.

 

Ring vår jourtelefon: 020-33 99 00

Mån-fre kl. 10.00-16.00

Sms: 070-262 57 44

Mejla oss: jour@fempowerment.se

Chatta med oss på olika språk mån, tis och tors, kl. 13.00-16.00.

Stödsamtal

Behöver du någon att prata med? Vi lyssnar och tror på dig.

Vi stöttar dig även i kontakt med myndigheter, såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen.

Stödsamtalen kan ske över telefon, men också personligen på vårt kontor eller ute i vardagen.

Juridisk rådgivning

Du kan få kostnadsfri juridisk rådgivning via telefon eller vid inbokade besök på vårt kontor i frågor relaterade till våld i nära relation, vårdnadstvister, skilsmässa, kvarboende, migrationsfrågor, asylfrågor och anknytningsärenden etc.

Vi kan även hjälpa dig med målsägandebiträde och offentligt biträde.

Ring vår jourtelefon 020-33 99 00 eller mejla till oss på jour@fempowerment.se.

Created with PortraitCam

Chatta med oss på olika språk

Behöver du någon som lyssnar? Med oss kan du prata om vad du vill. Inget är för litet eller för stort. Du kan vara helt anonym. 🖤

Starta chatta genom att trycka på Chatta med Fempowerment.

Vår chatt har öppet: 

måndagar, tisdagar & torsdagar kl. 13.00-16.00.  

Samt måndagar & onsdagar kl. 18.00-21.00