Fempowerment.se

OM OSS

Fempowerment är en ideell organisation som stödjer och hjälper våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår stödverksamhet, rikstäckande stödtelefon och stödchatt, erbjuder vi hjälp, stöd och kostnadsfri juridisk rådgivning på olika språk. Fempowerment är en feministisk och antirasistisk organisation som är religiöst och politiskt obundet.

Vår huvudsakliga verksamhet utgör att stötta våldsutsatta, vilket vi har en lång erfarenhet av. Alla med utomnordisk bakgrund som identifierar som kvinna, tjej eller icke binära är välkomna att söka sig till oss. Vi erbjuder hjälp på många olika språk, så de flesta kan få stöd på sitt eget modersmål. När det gäller stödsamtal innebär det allt från telefonsamtal och chatt till besök hos oss. Vi stöttar även i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen. 

I vår strävan för ett jämställt samhälle fritt från mäns våld arbetar vi med påverkansarbete samt med att utveckla och bedriva förebyggande arbete med kvinnor, män, ickebinära samt unga. En stor del av det är att vi utbildar om våld i nära relationer och hur våldet drabbar kvinnor och ickebinära med utomnordisk härkomst. Över åren har vi bland annat föreläst på myndigheter, gymnasie- och SFI-skolor och arbetsplatser.

Mejla oss gärna om föreläsningar eller samarbete på info@fempowerment.se.

I Fempowerments Integritetspolicy 2018-05-1 hittar ni information om hur vi hanterar känsliga personuppgifter.

Fempowerments styrelse

Ordförande
Hermela Embaye

Vice ordförande
Pramita Mahaboob

Kassör
Birna Forsström

Kontakta styrelsen: styrelsen@fempowerment.se

Ledamöter

Sogend Barzani, Yasmine Amahzoune,

Priscilla Paulin, Alexandra Lee,

Rojin Tutak och Louvisa Grotte

Kontakt

info@fempowerment.se
Jourtelefon: 020-33 99 00
Telefon kansli: 08-21 39 00
Adress: Norr mälarstrand 24