Fempowerment.se

OM OSS

Fempowerment är en kvinno- och tjejjour som stödjer och hjälper våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår stödverksamhet, rikstäckande stödtelefon och stödchatt, erbjuder vi hjälp, stöd och kostnadsfri juridisk rådgivning på olika språk. Fempowerment är en ideell feministisk och antirasistisk organisation som är religiöst och politiskt obundet.

Vår huvudsakliga verksamhet utgör att stötta våldsutsatta, vilket vi har en lång erfarenhet av. Alla med utomnordisk bakgrund som identifierar som kvinna, tjej eller ickebinär är välkomna att söka sig till oss. Vi erbjuder hjälp på många olika språk, så de flesta kan få stöd på sitt eget modersmål. När det gäller stödsamtal innebär det allt från telefonsamtal och chatt till besök hos oss. Vi stöttar även i kontakt med myndigheter bland annat socialtjänsten, polisen, migrationsverket, kronofogden och domstolen. 

I vår strävan för ett jämställt och jänlikt samhälle fritt från våld i nära relation arbetar vi med påverkansarbete, samt med att utveckla och bedriva förebyggande arbete med kvinnor, män, ickebinära och unga. En stor del av det är att vi utbildar om våld i nära relationer och hur våldet drabbar kvinnor och ickebinära med utomnordisk härkomst. Genom åren har vi föreläst på myndigheter, gymnasie- och SFI-skolor och olika arbetsplatser m.m.

Mejla oss gärna om föreläsningar eller samarbete på info@fempowerment.se.

I Fempowerments Integritetspolicy 2018-05-1 finns information om hur vi hanterar känsliga personuppgifter.

Fempowerments styrelse

Ordförande
Hermela Embaye

Vice ordförande

Eleni Skordilis

Kassör

Alexandra Lee

Ledamöter

Asli Elif Sakalli

Emelie Ståhlhem

 

Kontakta styrelsen: styrelsen@fempowerment.se

Kontakt

Kansli

Mejl: info@fempowerment.se
Kanslitelefon: 08-21 39 00

Adress: Norr mälarstrand 24

 

Stödjour för våldsutsatta och yrkesverksamma

Mejl: jour@fempowerment.se

Stödtelefon: 020-33 99 00