Fempowerment.se

Stöd, hjälp & juridisk rådgivning

Stöd, hjälp & juridisk rådgivning

Är du rädd i ditt hem? Blir du trakasserad eller hotad av din partner?  Är du begränsad och kontrollerad av din partner eller någon nära anhörig i din omgivning?

Vi på kvinno- och tjejjouren Fempowerment erbjuder hjälp, stöd och kostnadsfri juridisk rådgivning på olika språk till kvinnor, tjejer och ickebinära som är eller har varit utsatta för våld av någon närstående. Vi stöttar, tror och  lyssnar på dig. 

Vi kan erbjuda hjälp och stöd på svenska, engelska, arabiska, spanska, ryska, mandarin, persiska, tigrinja, franska, polska, grekiska, tyska, albanska, portugisiska, serbiska, kroatiska, bosniska, kurdiska, turkiska och bulgariska.

Ring vår stödtelefon: 020-33 99 00

Mån-fre kl. 10.00-16.00

Sms: 070-262 57 44

Mejla oss: jour@fempowerment.se

Chatta med oss på olika språk 
Mån, tis och tors, kl. 14.00-16.00
Måndag och onsdag 18.00-21.00

Stödsamtal

Behöver du någon att prata med? Vi lyssnar och tror på dig.

Vi erbjuder motiverande eller bearbetande stödsamtal. Vi kan även stöttar dig i kontakt med olika myndigheter såsom socialtjänsten, polisen, migrationsverket, skatteverket, kronofogden och domstolen m.m.

Stödsamtalen kan ske över telefon eller videosamtal eller personligen på vårt kontor på Kungsholmen.

Juridisk rådgivning

Du kan få kostnadsfri juridisk rådgivning per mejl, telefon eller vid inbokade besök på vårt kontor i frågor relaterade till våld i nära relation bland annat skilsmässa, separation, vårdnadstvist, bodelning, polisanmälan, migrationsfrågor, asylfrågor och anknytningsärenden.

Vi kan även hjälpa dig med målsägandebiträde och offentligt biträde.

Vi erbjuder just nu juridisk rådgivning på svenska, engelska, arabiska, albanska, franska, thai, finska och nederländska. Mejla till oss på juristjour@fempowerment.se.

Created with PortraitCam

Chatta med oss på olika språk

Behöver du någon som lyssnar? Med oss kan du prata om vad du du vill. Inget är för litet eller för stort. Du är helt anonym. 🖤

Starta chatta genom att trycka på «Chatta med oss!» eller på pratbubblorna.

Vår chatt har öppet: 

Måndagar, tisdagar & torsdagar kl. 14.00-16.00.  

Samt måndagar & onsdagar kl. 18.00-21.00 

Samtalsmottagning

Behöver du hjälp med att lämna en våldsam eller destruktiv relation? Vill du bearbeta det våld du utsätts för eller har utsatts för? Eller vill kanske du bara förstå och lära dig om hur våldet kan ha påverkat dig?

På Fempowerment kan vi erbjuda dig regelbundna stödsamtal i vår samtalsmottagning, var du än befinner dig i just din process.  

Läs mer…