Fempowerment.se

Stöd, hjälp & juridisk rådgivning

Stöd, hjälp & juridisk rådgivning

Är du rädd i ditt hem? Blir du trakasserad eller hotad?  Är du begränsad och kontrollerad av din partner eller någon nära anhörig i din omgivning?

Vi erbjuder hjälp, stöd och juridisk rådgivning till kvinnor, tjejer och ickebinära som är/har varit utsatta för våld av någon närstående. Vi stöttar, tror och  lyssnar på dig. 

Hos oss kan du få hjälp på olika språk utöver svenska och engelska, bland annat arabiska, spanska, bengali, franska, bosniska, kroatiska, serbiska, persiska, turkiska, kurdiska, albanska, hindi, punjabi, urdu, finska, nederländska, tigrinja, bulgariska, ungerska, thai och ryska.

Ring vår jourtelefon: 020-33 99 00

Mån-fre kl. 10.00-16.00

Sms: 070-262 57 44

Mejla oss: jour@fempowerment.se

Chatta med oss på olika språk 
Mån, tis och tors, kl. 14.00-16.00
Måndag och onsdag 18.00-21.00

Stödsamtal

Behöver du någon att prata med? Vi lyssnar och tror på dig.

Vi kan erbjuda dig motiverande eller bearbetande stödsamtal. Vi kan även stöttar dig i kontakt med olika myndigheter, såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen m.m.

Stödsamtalen kan ske över telefon eller videosamtal, men också personligen på vårt kontor på Kungsholmen.

Juridisk rådgivning

Du kan få kostnadsfri juridisk rådgivning via mail, telefon eller vid inbokade besök på vårt kontor i frågor relaterade till våld i nära relation, bland annat vårdnadstvister, skilsmässa, kvarboende, migrationsfrågor, asylfrågor och anknytningsärenden.

Vi kan även hjälpa dig med målsägandebiträde och offentligt biträde.

Mejla till oss på juristjour@fempowerment.se

Vi erbjuder just nu juridisk rådgivning på: svenska, engelska, arabiska, albanska, franska, thai, finska och nederländska. 

Created with PortraitCam

Chatta med oss på olika språk

Behöver du någon som lyssnar? Med oss kan du prata om vad du vill. Inget är för litet eller för stort. Du kan vara helt anonym. 🖤

Starta chatta genom att trycka på Chatta med Fempowerment.

Vår chatt har öppet: 

Måndagar, tisdagar & torsdagar kl. 14.00-16.00.  

Samt måndagar & onsdagar kl. 18.00-21.00