Fempowerment.se

Våld mot personer med migrationserfarenhet

Våld mot personer med migrationserfarenhet

Våldsutsatta personer som bär på migrationserfarenheter, även om migrationsärendet är sammankopplat med en partnerrelation eller inte, kan befinna sig i en särskilt utsatt situation. 

Det finns en del försvårande omständigheter som hindrar en våldsutsatt person med migrationserfarenhet att söka hjälp. Det kan bland annat röra sig om brist på information på andra språk än svenska, brist på information om ens rättigheter i samhället och som våldsutsatt. 

Våldsutövaren kan utnyttja kunskapsbristen för att ytterligare isolera och skrämma den våldsutsatta, genom att ge fel information eller agera som “tolk” i möten med myndigheter och vårdinstanser. 

Den våldsutsattas migrationsstatus kan påverka ytterligare eftersom rädslan för utvisning kan hindra personen från att anmäla och/eller söka hjälp. Ett vanligt scenario är att personer har fått ett 2-årigt tillfälligt uppehållstillstånd på anknytning till en partner som bor i Sverige. Om de sedan utsätts för våld under 2-årsperioden finns ofta en stor rädsla att anmäla eftersom konsekvenserna ofta blir utvisning då anknytningen brister. Den våldsutsatta tvingas då att välja mellan att stanna kvar i ett våldsamt förhållande eller riskera utvisning. I många fall utnyttjar våldsutövaren den här sårbara situationen, och i vissa fall är det vanligt att förövaren hotar med att avsluta relationen och kontakta Migrationsverket. 

Viktigt att veta är att det finns ett undantag i lagen som skyddar de våldsutsatta som har lämnat en relation på grund av våld. Du kan läsa mer om detta på Migrationsverkets hemsida