Fempowerment.se

Engagera dig i vår juristjour!

Är du jurist eller juriststudent? Är du flerspråkig? Vill du hjälpa kvinnor och ickebinära till ett liv fritt från våld?

Vi söker nu efter engagerade juristvolontärer med olika språkliga kompetenser till vår juristjour!

Vårt mål är att stötta och stärka våldsutsatta tjejer, kvinnor och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår stödverksamhet erbjuder vi därför stödsamtal via telefon, chatt, mail och fysiska möten. Vi erbjuder även gratis juridisk rådgivning via telefon, mail och fysiska möten samt stöttar i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen mm.

Som juristvolontär kommer du regelbundet tilldelas och ansvara för ärenden som rör bla äktenskapsskillnad, anknytningsärenden, asyl- och migrationsfrågor, vårdnad av och umgänge med barn. Du kommer vara huvudansvarig för dina ärenden, men ha stöd från volontärer och samordnaren under tiden. Vi samarbetar även med två olika advokatbyråer.


Det finns även möjlighet att engagera dig på andra sätt inom jouren: i kommunikationsgruppen, som juristvolontär eller i informatörsgruppen.

Vi söker dig som:

  • Vill engagera dig ideellt i kampen för ett jämlikt och jämställt samhälle fritt från våld
  • Är minst 18 år
  • Är utbildad jurist eller studerar juridik
  • Identifierar dig som tjej, kvinna eller icke binär
  • Kan engagera dig ca 10h i månaden (ärenden & medlemsmöten)
  • Talar ett till språk utöver svenska, norska, danska och engelska.
  • Kan närvara på hela vår grundutbildning för nya volontärer som totalt innehåller 4 utbildningstillfällen
  • Delar Fempowerments värderingar

Vårens volontärutbildning:

För att bli volontär behöver du gå vår utbildning som går igenom: mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, normer, intersektionalitet, hedersrelaterat våld samt aktuell lagstiftning såsom familjerätt och migrationsrätt.

Grundutbildningen innehåller sammanlagt 4 digitala obligatoriska utbildningstillfällen:

Våld i nära relation: lördag 20 feb 09.00-15.30
Intersektionalitet och hedersvåld: söndag 21 feb 09.00-15.30
Asyl-& migrationsrätt: lördag 27 feb 9.00-15.30
Bemötande och samtalsmetodik: torsdag 4 mars 18.00-20.30

Specifika önskemål eller information: 

Inför ditt uppdrag genomgår du en utbildning som består av en teoretisk del med föreläsningar och en praktisk del då du, under handledning, tar emot samtal från stödsökande. Du får dessutom kontinuerlig handledning och möjlighet till fortbildning. Se datum ovan. Du ska vara juriststudent eller jurist Du ska kunna kommunicera på ett utomnordiskt språk, svenska samt engelska.

Minimiåtagande: 

Flexibelt, beroende på ärendet. Obligatoriska medlemsmöten hålls varannan månad, ca 2h, på vardagskvällar. Andra frivilliga aktiviteter kan komma att planeras på helgar och kvällar.

När och var genomförs uppdraget: 

Varierar, beror på ärenden. Alla ärenden kommer vara på distans tills att restriktionerna ändras, därefter erbjuder vi fysiska träffar igen. Medföljning till myndigheter kan ev. erbjudas även nu, men beror på situationen. Därefter kommer medlemsmöten och fysiska samtal hållas på kontoret vid Rådhuset.

Volontäruppdraget under Corona:

Just nu så hålls utbildningen och alla verksamhetens möten via Zoom eller Teams. Alla ärenden kommer vara på distans tills att restriktionerna ändras, därefter erbjuder vi fysiska träffar igen. Medföljning till myndigheter kan ev. erbjudas, men beror på situationen.

Är du intresserad? Fyll i din >intresseanmälan< senast 7:e februari så hör vi av oss inom kort!

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.