Fempowerment.se

Olika typer av våld

Olika typer av våld

Hur kan våldet ta sig uttryck?

Våld i nära relationer kan se ut på många olika sätt. Våldet kan till exempel bestå av fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, digitalt, materiellt och sexuellt våld. Du kan bli utsatt för flera typer av våld samtidigt och av flera personer samtidigt. Det kan vara av en partner, en kompis, ditt barn, någon i din familj eller av någon okänd. 

Att utsätta en annan person för våld är aldrig okej och det finns flera lagar som förbjuder olika typer av våld. Inte alla men många av dessa kränkande handlingar är brottsliga och straffbara enligt svensk lag. Enligt brottsbalken kan till exempel delar av det fysiska, psykiska och sexuella våldet vara straffbart exempelvis misshandel, olaga hot, ofredande, olaga förföljelse, våldtäkt, kränkande fotografering, grov kvinnofridskränkning m.m.

Det är viktigt att komma ihåg att våld i nära relation förekommer oavsett klass, etnicitet, kulturell eller religiös bakgrund, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan till exempel ta sig uttryck  genom slag, sparkar, knuffar och stryptag, samt genom att någon skakar, nyper, drar dig i håret, släpar eller håller fast dig. 

Det kan också vara  när någon kastar föremål på dig, bankar dina kroppsdelar mot något, attackerar din kropp med olika föremål m.m.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan vara att försätta någon i ekonomisk beroendeställning exempelvis genom att kontrollera hur dina pengar används, att du inte tillåts ha egna pengar eller att du måste visa alla köp du gjort. Du kanske inte tillåts ha ett arbete och tjäna egna pengar. Det kan vara att din partner gömmer undan era gemensamma pengar, tar lån eller startar företag i ditt namn. 

Det kan också vara att du blir tvingad att medverka i ekonomiska brottsliga handlingar eller att din partner kräver något i utbyte mot pengar.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är att genom hot och manipulation försöka kontrollera och utöva makt. Det är psykiskt våld när någon kallar dig förlöjligande, nedvärderande och kränkande saker. Du blir hotad, hotad om skada, isolerad, kontrollerad vad du än gör och ifrågasatt. Även om någon försöker få dig själv att tvivla på din egna upplevelse och sanning, genom att ändra dina ord eller påstå att du sagt något du inte har. Detta kallas för gaslighting. 

Psykiskt våld är även när du inte tillåts att prata och träffas med vem du vill/när du vill eller göra det du själv vill i livet (skola, jobb, hobbys osv). 

Exempel på hot och kontrollerande beteende: ”Om du lämnar mig, så tar jag livet av mig”, ”Jag tar vårdnaden om barnen om du skvallrar”, ”Jag vet var du bor”, ”Jag dödar katten om du säger ett enda ord till”, ”Jag såg hur du flirtade”, ”Vart ska du? Vem ska du träffa?”.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är om någon tafsar på dig, tjatar på dig att ha sex mot din vilja, tar på dig eller kysser, pussar eller kramar utan samtycke. Det kan också vara att någon tar på dig eller har sex med dig när du sover eller är medvetslös, kräva att ni ska ha “försoningssex” eller på olika sätt tvinga dig till olika typer av sex (oralt, vaginalt, analt). 

Sexuellt våld är också att tvingas titta på porr eller andra sexuella handlingar, att fotograferas eller filmas i ett sexuellt syfte, tvingas skicka sexuella bilder på dig själv eller att själv få oönskade bilder skickade till sig.

Materiellt våld

Materiellt våld kan vara att slå sönder och skada möbler och andra saker i ditt hem, till exempel när någon slår i dörrar, krossar fönster, kastar ut saker på gatan. Det kan också vara när personen förstör och/eller tvingar dig att själv förstöra ägodelar som betyder mycket för dig.

Det kan även vara när någon använder våld mot ditt husdjur.

Digitalt våld

Det digitala våldet är en typ av våld som har blivit allt vanligare eftersom mobilen och sociala medier är en självklar del av vår vardag. Exempel på digitalt våld är när någon läser dina meddelanden i smyg, kräver att du alltid svarar på sms och telefon, kräver att den alltid ska veta var du är eller tvingar dig att dela med dig av dina lösenord. Det kan också vara att någon laddar ner en ”tracking” och/eller ”speglings”-app i din mobil utan att du vet om det.

Digitalt våld kan även komma till uttryck genom att någon sprider rykten om dig på sociala medier, hotar om att sprida bilder och/eller faktiskt sprider dina privata bilder.

Latent våld

Det latenta våldet är det som också kan kallas för det osynliga våldet. Det latenta våldet kan till exempel vara stark ilska/aggressivitet hos den som utsätter dig, som visar sig i exempelvis kroppsspråket, rösten eller blicken och skapar rädsla hos dig. Ofta finns det latenta våldet i miljön omkring dig, exempelvis i hemmet. Det kan upplevas som ett hot om våld och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld och skrämma till lydnad med bara blickar eller rörelser.

Det finns hjälp och stöd att få

Alla reagerar olika på våld och det finns ingen reaktion som är mer rätt än den andra. Du förtjänar att må bra och leva ett liv utan våld. Du har rätt till hjälp från samhället. 

Om du är i behov av skydd från våldet hemma och behöver lämna ditt hem kan du i kontakt med socialtjänsten får placering på ett skyddat boende. Kontakta oss på 020-33 99 00 så stödjer vi dig i detta. Om det är akut fara för ditt liv ska du ringa 112.

Behöver du stöd?

Vi erbjuder stödsamtal, juridisk rådgivning och stödchatt. 

Ring vår stödtelefon: 020-33 99 00