Fempowerment.se

Stockholm Pride-veckan är snart här och vi ser fram emot att föreläsa om våld in nära hbtqi-relationer på Pride House på tisdag 1 augusti!

Våld i nära relationer är ett globalt folkhälso- och samhällsproblem som förekommer inom alla grupper. Samtidigt varierar möjligheterna för våldsutsatta att söka och få hjälp från sin omgivning och samhällets stödinstanser. Hbtqi-personer är särskilt sårbara vid våldsutsatthet på grund av omgivningens bemötande och de rådande heteronormativa föreställningar kring våld i nära relationer.

Hur vet man om man är utsatt för relationsvåld? Skiljer sig våldet i hbtqi-relationer? Hur i sådana fall? Vilka hinder kan våldsutsatta hbtqi-personer möta från sin omgivning? Och var kan en vända sig som utsatt och/eller anhörig? Under vår programpunkt ger vi dig svar på dessa frågor och dina egna, samt berättar om konsekvenserna av att hbtqi-personer exkluderas ur samtalet kring våld i nära relation.

Fempowerments verksamhetsledare Gisela Rossi Santillan och Fempowerments kommunikatör Elina Mikkola kommer att berättar vad våld i nära relationer innebär, hur våldsutsatthet kan särskilja sig för hbtqi-personer samt vilka stödresurser som finns att tillgå och var en kan vända sig om en är eller har varit utsatt för våld i en nära relation. Programpunkten kommer även att lyfta varför det är viktigt att belysa konsekvenserna av att hbtqi-personer exkluderas ur samtalet kring våld i nära relationer. Avslutningsvis berättar vi även mer om Fempowerments samtalsgrupper för hbtqi-personer med erfarenhet av våld i nära relationer.

 

Varmt välkomna på en lärorik eftermiddag i Pride House!
Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98
När: Tisdag 1 augusti
Tid: 15:00-15:45
 
Besök gärna Stockholm Prides hemsida för att ta dela av veckans alla aktiviteter och programpunkter