Fempowerment.se

Vi rekryterar stödvolontärer

Är du flerspråkig? Vill du stödja våldsutsatta kvinnor och icke-binära? Vi på tjej- och kvinnojouren Fempowerment söker just nu flerspråkiga stödvolontärer. I vår stödverksamhet ingår stödsamtal via telefon och chatt samt juridisk rådgivning. Vi erbjuder även stöttning i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, polisen och domstolen m.m. Som stöd- och chattvolontär bemannar du, tillsammans […]

Välkommen på årsmöte!

Vi vill hälsa alla medlemmar varmt välkomna till Fempowerments årsmöte 2022!  Lördagen den 9 april, kl. 12.00-14.00, samlas vi för att tillsammans gå igenom året som gått, bestämma riktningen för Fempowerments verksamhet 2022 samt välja in nya ledamöter till styrelsen och valberedningen. Vi planerar för att hålla årsmötet på plats i våra lokaler på Kungsholmen […]

Vi rekryterar fler stödvolontärer!

Är du flerspråkig? Vill du hjälpa kvinnor och ickebinära till ett liv fritt från våld? Ny utbildning för nya stödvolontärer i oktober! Vi på tjej- och kvinnojouren Fempowerment rekryterar nu fler engagerade chattvolontärer och juristvolontärer med olika språkliga kompetenser till vår stödverksamhet! Vårt mål är att stötta och stärka våldsutsatta tjejer, kvinnor och ickebinära med utomnordiskt […]

Vi söker en Volontär- och stödsamordnare

Vi söker en flerspråkig socionom till tjänsten som Volontär- och stödsamordnare hos oss på kvinnojouren Fempowerment. Tjänsten är ett vikariat då vår nuvarande samordnare går på föräldraledighet i början av augusti. Vi söker dig som är initiativrik och som vill vara med och utveckla Fempowerments stödverksamhet. Joina oss i kampen för ett jämställt och jämlikt […]

Välkommen på årsmöte!

Vi vill hälsa alla våra medlemmar varmt välkomna till Fempowerments digitala årsmöte 2021!  Lördagen den 24 april, kl. 14.00-16.00, samlas vi för att tillsammans gå igenom året som gått, bestämma inriktningen för Fempowerments verksamhet 2021 och väljer in nya ledamöter till styrelsen och valberedningen. Årsmötet genomförs på Zoom och för att delta på mötet behöver […]

Joina styrelsens arbete

Vi söker en ny kassör och fler ledamöter till vår styrelse. Vi söker engagerade personer som vill vara med och utveckla Fempowerments verksamhet, arbeta strategiskt, engagera medlemmar samt vara med och driva påverkansarbete. Vi söker även en ny kassör som tillsammans med Fempowerments verksamhetsledare ansvarar för föreningens ekonomi.  Fempowerments årsmöte kommer att genomföras i slutet […]

Engagera dig i vår juristjour!

Är du jurist eller juriststudent? Är du flerspråkig? Vill du hjälpa kvinnor och ickebinära till ett liv fritt från våld? Vi söker nu efter engagerade juristvolontärer med olika språkliga kompetenser till vår juristjour! Vårt mål är att stötta och stärka våldsutsatta tjejer, kvinnor och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår stödverksamhet erbjuder vi därför stödsamtal via […]

Vi söker fler chattvolontärer

Är du flerspråkig? Vill du hjälpa kvinnor och ickebinära till ett liv fritt från våld? Vi startar ny utbildning i februari! Vi på tjej- och kvinnojouren Fempowerment rekryterar nu fler engagerade chattvolontärer med olika språkliga kompetenser till vår stödverksamhet! Vårt mål är att stötta och stärka våldsutsatta tjejer, kvinnor och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår […]