Fempowerment.se

OM VÅLD

Vad är våld?

Våld i nära relationer kan se ut på olika sätt. Våldet kan till exempel bestå av fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, materiellt och/eller sexuellt våld.

Att utsätta en annan person för våld är aldrig okej och det finns flera lagar som förbjuder olika typer av våld. Inte alla men många av dessa kränkande handlingar är brottsliga och straffbara enligt svensk lag. Enligt brottsbalken kan till exempel delar av det fysiska, psykiska och sexuella våldet vara brottsliga handlingar. Bland annat är misshandel, sexualbrott, olaga hot, ofredande, olaga förföljelse, kränkande fotografering, grov kvinnofridskränkning med mera brottsliga handlingar enligt brottsbalken. 

Det är viktigt att komma ihåg att våld i nära relationer förekommer oavsett klass, etnicitet, kulturell eller religiös bakgrund, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning.

6

Fysiskt våld

Exempel på fysiskt våld kan vara slag, sparkar, knuffar och stryptag. Att någon skaka, nyper, släpa eller hålla fast dig. Eller kasta föremål på dig, bankar dina kroppsdelar mot något, attackerar din kropp med olika föremål osv.

 

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan vara att försätta någon i ekonomisk beroendeställning exempelvis genom att kontrollera hur pengar används, att du inte tillåts ha egna pengar. Det kan vara att din partner gömmer undan era gemensamma pengar eller belånar och försätter dig skuld.

När du blir tvingad att medverka i ekonomiska brottsliga handlingar eller din partner kräva något i utbyte mot pengar osv.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara förlöjligande, nervärderande och kränkande kommentarer, hot, hot om våld, isolering, utagerad svartsjuka, stalking, användande av härskartekniker. Det kan även vara när din partner kontrollerar och snokar, negligeringar,  skrämmer dig och/eller tvingar dig till saker du inte vill göra osv.

Exempel på hot: ”Om du lämnar mig, så tar jag livet av mig”, ”Jag tar vårdnaden om barnen om du skvallrar”, ”Jag vet var du bor”, ”Jag dödar katten om du säger ett enda ord till”, ”Jag såg hur du flirtade”, ”Vart ska du? Vem ska du träffa?”.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan vara tafsande, övergrepp, sex utan samtycke, sex med någon som sover eller är drogad, blickar, ord, smekningar utan samtycke, kyssar, pussar eller kramar utan samtycke, att fotograferas eller filmas i ett sexuellt syfte, tvingande till sex för att undvika påföljder (så kallat ”försoningssex”), mot sin vilja bevittna olika former av sexuella handlingar osv.

Materiellet våld

Materiellt våld kan vara att slå sönder/skada möbler och andra saker i hemmet, slå i dörrar, krossa fönster, kasta ut saker på gatan förstör eller tvingar andra att själv förstöra ägodelar som betyder mycket för dem, kontrollera ekonomi och materiella tillgångar som egendomar eller fastigheter  osv.

Det kan även vara när din partner använder våld mot ditt husdjur.

Latent våld

Latent våld kan vara stark ilska/aggressivitet som är instängd och visar sig i kroppsspråk/uttryck och som skapar rädsla. Det kan upplevas som ett hot om våld och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld och skrämma till lydnad med bara blickar eller rörelser

Det finns hjälp och stöd att få

Om du är i behov av skydd från våldet hemma och behöver lämna ditt hem kan du i kontakt med socialtjänsten får placering på ett skyddat boende. Kontakta oss på 020-33 99 00 så stödjer vi dig i detta.

Om det är akut fara för ditt liv ska du ringa 112. 

Behöver du stöd?

Vi erbjuder juridisk rådgivning, stödsamtal och stödchatt.