Vad är våld?

Vad är våld?

Våld i nära relationer kan till exempel bestå av fysiskt, psykiskt, ekonomiskt eller sexuellt våld. Det finns flera lagar som förbjuder olika typer av våld. Exempel på några lagar är:

Kvinnofridskränkningslagen
Sexualbrottslagen
Hatbrottslagen
Samtyckeslagen
Våld i nära relationer förekommer oavsett klass, etnicitet, kulturell eller religiös bakgrund, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning.

Våldet kan ta sig uttryck i:

Fysiskt våld

Exempel på fysiskt våld kan vara slag, sparkar, knuffar och stryptag. Att någon skaka, nyper, släpa eller hålla fast dig. Eller kasta föremål på dig, banka kroppsdelar mot något, attackera din kroppen med olika föremål osv.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara förlöjligande, nervärderande och kränkande kommentarer, hot, hot om våld, isolering, utagerad svartsjuka, stalking, användande av härskartekniker, kontrollera och snoka, negligering, verbal förnedring, att skrämmas, tvingas till saker en inte vill göra osv.

Exempel på hot: ”Om du lämnar mig, så tar jag livet av mig”, ”Jag tar vårdnaden om barnen om du skvallrar”, ”Jag vet var du bor”, ”Jag dödar katten om du säger ett enda ord till”, ”Jag såg hur du flirtade”, ”Vart ska du? Vem ska du träffa?”, *Tystnad*.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan vara att försätta någon i ekonomisk beroendeställning exempelvis genom att kontrollera hur pengar används, att du inte tillåts ha egna pengar, din partner gömmer undan era gemensamma pengar eller belåna och försätta dig skuld.

När du blir tvingad att medverka i ekonomiska olagligheter eller din partner kräva något i utbyte mot pengar osv.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan vara tafsande, övergrepp, sex utan samtycke, sex med någon som sover eller är drogad, blickar, ord, smekningar utan samtycke, kyssar, pussar eller kramar utan samtycke, att fotograferas eller filmas i ett sexuellt syfte, tvingande till sex för att undvika påföljder (så kallat ”försoningssex”), mot sin vilja bevittna olika former av sexuella handlingar osv.

Materiellt våld

Materiellt våld kan vara att slå sönder/skada möbler och andra saker i hemmet, förstör eller tvingar andra att själv förstöra ägodelar som betyder mycket för dem, kontrollera ekonomi och materiella tillgångar som egendomar eller fastigheter, slå i dörrar, krossa fönster, kasta ut saker på gatan osv.

Latent våld

Latent våld kan vara stark ilska/aggressivitet som är instängd och visar sig i kroppsspråk/uttryck och som skapar rädsla. Det kan upplevas som ett hot om våld och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld och skrämma till lydnad med bara blickar eller rörelser.

Behöver du stöd?

Vi erbjuder juridisk rådgivning, stödsamtal och stödchatt. 

Rulla till toppen