Fempowerment.se

Vi söker en ny kassör och fler ledamöter till vår styrelse.

Vi söker engagerade personer som vill vara med och utveckla Fempowerments verksamhet, arbeta strategiskt, engagera medlemmar samt vara med och driva påverkansarbete. Vi söker även en ny kassör som tillsammans med Fempowerments verksamhetsledare ansvarar för föreningens ekonomi. 

Fempowerments årsmöte kommer att genomföras i slutet av april. Engagera dig för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld tillsammans med oss!

Vem söker vi?

Vi söker personer som är intresserad av föreningsutveckling, tycker om strategiarbete, har erfarenhet av organisatoriska frågor, ekonomi/budgetfrågor, personalfrågor eller är en fena på kommunikation och sociala medier. Samt har ungefär 6-9 timmar per månad att lägga på ideellt styrelsearbete. Antal timmar per månad kan varierar under verksamhetsåret och beror på vad som är på gång i verksamheten. För rollen som kassör ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av styrelsearbete/kassörsrollen, och/eller kunskap om eller tidigare erfarenhet av ekonomi- och budgetfrågor.

Tidigare erfarenhet av styrelsearbete och ideellt engagemang är meriterande men inget krav. Vi söker i första hand styrelsemedlemmar med intresse, tid och engagemang att leda och utveckla vår verksamhet!

 

Styrelseuppdraget uppskattas till ca. 6-9h/mån och innebär i korthet bland annat att:

  • Leda och utveckla Fempowerments verksamhet genom strategiarbete.
  • Delta i 2-timmars styrelsemöten en gång per månad samt ta del av underlag inför möten.
  • Delta i styrelseutbildning och viss övrig kompetenshöjande utbildning.
  • Representera Fempowerment i både externa och interna sammanhang, både fysiskt och digitalt.
  • Delta i Fempowerments medlemsmöten 2h/varannan månad.
  • Vara med och driva påverkansarbete rörande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Fempowerment har sitt kansli på Kungsholmen, i Stockholm. Pga. Covid-19 sker alla möten och utbildningar digitalt.

Är du intresserad av uppdraget? Eller vill du nominera någon annan?

Du kan ansöka själv eller föreslå någon annan du tycker skulle passa bra för uppdraget. Skicka din intresseanmälan med en kort beskrivning av dig själv, eventuella tidigare erfarenhet du kan ha nytta av i styrelsearbete samt en motivering till varför du vill engagera dig i Fempowerments styrelse,  eller namn och kontaktuppgifter på den du vill nominera, till valberedning@fempowerment.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *