Fempowerment.se

Vi rekryterar nu fler flerspråkiga volontärer till vår stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor och ickebinära, samt vår informationsverksamhet! Vi söker volontärer som vill vara med och erbjuda stöd, hjälp och juridisk rådgivning på olika språk till kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt urspung. Till vår informationsverksamhet söker vi personer som vill arbetar med att tillgängliggöra information om och skapa opinion i frågor som rör våld i nära relation

I vår stödverksamhet erbjuder vi stödsamtal via telefon och chatt, juridisk rådgivning och stöttar i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen etc. I vår juristjour bistår vi med juridisk rådgivning och stöttar vid bl.a. skilsmässa, vårdnadsfrågor, bodelning, anknytningsärenden, asyl- och migrationsfrågor. 

Vi erbjuder alla våra volontärer utbildning i mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våldets olika uttryck och mekanismer, normer, intersektionalitet, hedersrelaterat våld, aktuell lagstiftning, familjerätt, asyl- och migrationsrätt m.m. Samt gemenskap, syskonskap, stöd och pepp!

Grundutbildningen startar 24 oktober och innehåller sammanlagt 4 utbildningstillfällen: 3 lördagar kl. 09.00-16.00 samt ett digitalt utbildningstillfälle en vardagskväll kl. 18.00-20.00. Och utformas med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Efter avslutad utbildning kan du som volontär välja att engagera dig i vår Stödverksamhet, som Informatör och representera Fempowerment i olika externa sammanhang såsom mässor/föreläsningar, och/eller i vår Volontärgrupp med fokus på kommunikation och sociala medier.

Höstens volontärutbildning innehåller följande utbildningstillfällen:

  • Våld i nära relationer, våldets olika uttryck och mekanismer, den 24 okt, kl. 9.00-16.00 
  • Normer, intersektionalitet och hedersvåld, den 25 okt, kl. 9.00-16.00
  • Asyl- och migrationsrätt, utlänningslagen och vad som sker när anknytning brister, 7 nov, kl. 9.00- 16.00
  • Bemötande av stödsökande med fokus på stödchatten, en vardagskväll, kl. 18.00-20.00 

Vi söker dig som:

  • Vill engagera dig ideellt i kampen för ett jämlikt och jämställt samhälle fritt från våld.
  • Talar ett till språk utöver svenska, norska, danska och engelska.
  • Har möjlighet att medverka på vår grundutbildning för nya volontärer som totalt innehåller 4 utbildningstillfällen i okt/nov.
Eftersom vi arbetar med att erbjuda stöd och hjälp på olika, söker vi volontärer med olika språkliga kompetenser utöver svenska och engelska.
 

Är du intresserad? Sök uppdraget genom att fylla i din intresseanmälan HÄR!

Vid frågor rörande volontärutbildningen mejla till vår Volontär- och stödsamordnare, jour@fempowerment.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *