Fempowerment.se

Vi söker nya styrelsemedlemmar!

Vi söker nya styrelseledamöter för verksamhetsåret 2020. Vi söker engagerade personer som vill vara med och utveckla Fempowerments stödverksamhet, arbeta med strategier, engagera medlemmar samt vara med och driva påverkansarbete. Engagera dig för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld tillsammans med oss!

Fempowerment är en feministisk och antirasistisk organisation som arbetar med att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I vår jourverksamhet erbjuder vi hjälp och stöd på olika språk. Vi erbjuder stödsamtal, juridisk rådgivning och stöttar i kontakt med olika myndigheter. Vi arbetar även våldsförebyggande med vuxna och unga genom att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Under 2020 tar vi nästa steg och utvecklar vår stödverksamhet genom att öppna upp en stödchatt!

Vem söker vi?

Vi söker dig som är intresserad av föreningsutveckling, tycker om strategiarbete, är duktig på organisatoriska frågor, ekonomi, personalfrågor eller är en fena på kommunikation och sociala medier. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete är mediterande men inget krav. Vi söker i första hand styrelsemedlemmar med intresse, tid och engagemang att leda och utveckla vår verksamhet!

Styrelseuppdraget innebär bland annat:

  • Leda och utveckla Fempowerments verksamhet genom strategiarbete (stödverksamhet och volontärverksamhet)
  • Delta i styrelsemöten ca. 1 gång per månad (totalt antal timmar ca. 5-8 timmar per månad).
  • Representera Fempowerment i externa sammanhang.
  • Delta i grundutbildning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt styrelseutbildning.
  • Vara med och driva påverkansarbete rörande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Nominera dig själv  eller någon du känner till styrelse! Skriv vilken post nomineringen avser dvs. ordförande, vice-ordförande, kassör eller ledamot. Glöm inte ange dina kontaktuppgifter: namn och telefonnummer. Skicka nomineringen till valberedning@fempowerment.se

Datum för Fempowerment årsmöte 2020 är lördagen den 4 april.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *