Fempowerment.se

Fempowerment startar ett nationellt nätverk för tjej-, kvinno- och stödjourer som vill öka sin hbtqi-kompetens och förbättra sina stödresurser för våldsutsatta hbtqi+.

Intresset för att gå med i nätverket har hittills varit stort och det är vi så glada för! Vi hoppas att nätverket ska öka samverkan mellan Sveriges jourer, att kunskapshöjande insatser och kunskapsutjämning ska tillgängliggöra adekvata stödresurser för fler våldsutsatta, och att nätverket på så sätt ska bidra till en starkare jourrörelse. 

Vi vet att kunskapen om våldsutsatta hbtqi-personer är bristande och att bemötandet många gånger brister i kontakt med samhällets stödresurser. Vi vill bidra till att motverka detta inom ideella stödverksamheter.

Vi hoppas nätverket ska kunna bidra till en starkare jourrörelse genom bland annat:

  • Kompetensutveckling och kunskapsutjämning av hbtqi och om våld i nära hbtqi-relationer.
  • Gemensamt påverkansarbete för att motverka våld i nära relationer och stärka arbete.
  • Samarbete och samverkan i relevanta sammanhang med fokus på våldsutsatta och hjälpsökande.
  • Tillsammans synliggöra jourers och samhällets stödresurser för våldsutsatta hbtqi-personer.

Vill din jour ingå i nätverket? Kul, mejla till kurator@fempowerment.se.